Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Planowanie przestrzenne


Planowanie przestrzenne - dokumenty


Informację udostępniono: 18.09.2008 12:15
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016 20:41


 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYWIDZ

 

 

 

 

Studium - uchwała - pobierz

 

Zmiana Studium - uchwała  - pobierz

 

Rysunek Studium  - pobierz

 

Tekst Studium - Tom I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego  - pobierz

 

Tekst Studium - Tom II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz

 

  

  


 

 


 

 

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

PRZYWIDZ

Uchwała Nr XXXIX/280/09 z dnia 12.11.2009 roku

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/280/09

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/280/09

 


 

Uchwała Nr VII/66/07 z dnia 25.05.2007 roku

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/280/09 (5.880 kB)

 

 


 

 

załącznik graficzny nr 1 Przywidz (1.130 kB)

Uchwała Nr III/8/2010 z dnia 29.12.2010r.

załącznik graficzny do Uchwały III/8/2010 (10.154 kB)

POMLEWO

Uchwała Nr XXXIX/281/09 z dnia 12.11.2009 roku

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/281/09

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/281/09

 


 

Uchwała Nr VII/68/07 z dnia 25.05.2007 roku

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik graficzny do Uchwały Nr XXXIX/281/09 (4.014 kB)

 

 


 

 

załącznik graficzny nr 1 Pomlewo (7.488 kB)

BOROWINA

Uchwała Nr X/98/07 z dnia 26.10.2007 roku

załączniki graficzne:

Borowina 1_1 (2.122 kB)

Borowina 1_2 (5.959 kB)

Borowina 1_3 (6.461 kB)

JODŁOWNO

Uchwała Nr XI/114/07 z dnia 14.12.2007 roku

załącznik graficzny nr 1 Jodłowno (940 kB)

MARSZEWSKA GÓRA

Uchwała Nr VII/69/07 z dnia 25.05.2007 roku

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załączniki graficzne:

Marszewska Góra A_1 (1.916 kB)

Marszewska Góra A_2 (1.960 kB)

Marszewska Góra A_3 (1.960 kB)

Marszewska Góra A_4 (2.067 kB)

Marszewska Góra B_1 (499 kB)

Marszewska Góra B_2 (727 kB)

Marszewska Góra C_1 (703 kB)

Marszewska Góra C_2 (758 kB)

Marszewska Góra C_3 (559 kB)

Marszewska Góra C_4 (690 kB)

Marszewska Góra C_5 (680 kB)

MICHALIN

Uchwała Nr VIII/75/07 z dnia 04.07.2007

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załączniki graficzne:

Michalin A_1 (507 kB)

Michalin A_2 (487 kB)

Michalin B_1 (444 kB)

Michalin B_2 (493 kB)

Michalin B_3 (477 kB)

Michalin C_1 (386 kB)

Michalin C_2 (385 kB)

Michalin C_3 (415 kB)

Michalin C_4 (447 kB)

Michalin D_1 (414 kB)

Michalin D_2 (380 kB)

Michalin E_1 (501 kB)

Michalin E_2 (531 kB)

Michalin E_3 (508 kB)

Michalin E_4 (463 kB)

TRZEPOWO

Uchwała Nr X/99/07 z dnia 26.10.2007 roku

 

Uchwała Nr XII/72/2011 z dnia 30.11.2011 roku

załączniki graficzne:

Trzepowo 1_A (2.009 kB)

Trzepowo 1_B (1.544 kB)

Trzepowo 1_C (2.182 kB)

Trzepowo 1_D (1.144 kB)

Trzepowo 1_E (1.739 kB)

Trzepowo 2 (407 kB)

Trzepowo 3 (991 kB)

Trzepowo 4 (1.164 kB)

Trzepowo 5 (639 kB)

Trzepowo 6 (535 kB)

Trzepowo 7 (425 kB)

Trzepowo 8 (901 kB)

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały XII/72/2011

Załącznik graficzny Nr 2 do uchwały XII/72/2011

PIEKŁO DOLNE

Uchwała Nr XXXIX/282/09 z dnia 12.11.2009 roku

załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/282/09

załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/282/09

załącznik graficzny nr 1 do Uchwały XXXIX/282/09 (4.479 kB)

PIEKŁO GÓRNE

Uchwała Nr XII/71/2011 z dnia 30.11.2011 roku Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały XII/71/2011
NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA

Uchwała Nr XXXIX/283/09 z dnia 12.11.2009 roku

załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/283/09

załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/283/09

Uchwała Nr VII/27/2011 z dnia 25.05.2011 roku

załącznik graficzny nr 1 do Uchwały XXXIX/283/09 (5.252 kB)

załącznik graficzy nr 1 do Uchwały VII/27/2011

załącznik graficzy nr 2 do Uchwały VII/27/2011

GROMADZIN

Uchwała Nr III/8/2010 z dnia 29.12.2010 roku

załącznik graficzny do Uchwały III/8/2010 (10.397 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein