Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweDecyzje


Informację udostępniono: 21.12.2009 14:09
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2010 08:33


Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadowości informację o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości Gminy Przywidz dla Zakładu Usługowo - Transportowego Sławomir Pawelski z siedzibą przy ul. Cichej 4 w Borowinie, 83-047 Przywidz.

Informacja

Decyzja

 


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa warsztatu samochodowego 2 - stanowiskowego na dz. nr 151, obręb Stara Huta, miejscowość Czarna Huta, gm. Przywidz".

Decyzja

 

 


 

 

Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Decyzja

 

 


 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Decyzja

załącznik nr 1 do Decyzji - karta informacyjna przedsięwzięcia

załącznik nr 2 do Decyzji - charakterystyka przedsięwzięcia

 

 


 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja 3 wyciągów bezfundamentowych, karuzeli narciarskiej i 2 pomieszczeń gospodarczych na dz. nr 210/3 w m. Trzepowo, obręb Trzepowo, gmina Przywidz."

Decyzja

załącznik nr 1 do Decyzji - Karta Informacyjna przedsięwzięcia

załącznik nr 2 do Decyzji - Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjnego i pomieszczenia biurowego na dz. Nr 42/2 w m. Piekło Dolne, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz"

Zawiadomienie - 23.08.2010r.

Decyzja - 23.08.2010r.

 


 

 

Decyzja Wójta Gminy Przywidz o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Decyzja

Karta informacyjna przedsięwzięcia - załącznik nr1 do decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia - załącznik nr2 do decyzji  

 

 


 

 

Decyzja w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Przywidz z dnia 10.02.2010r. znak: GK.OŚ.7624/12-4/09 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Decyzja

 

 

 


 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Kolbudy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Trzepowo wraz z zastawką przelewową o wysokości pietrzenia do 0,9m i groblą ziemną o długości poniżej 5m, na terenie istniejącego bagna. Lokalizacja inwestycji na terenie dz. nr 254/1, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz".

Decyzja

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Ujęcia Wody "Czapielsk" o stację uzdatniania wody w m. Marszewska Kolonia na dz. nr 312/7, 312/16, obręb Marszewska Góra, gm. Przywidz".

Informacja

Decyzja

zał. nr1 do Decyzji - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

zał.nr 2 do Decyzji - Charakterystyka Przedsięwzięcia

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla przedsiębiorstwa KAPEO Sp. z o.o.

Informacja

Decyzja

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz - osoba pełniąca funkcję organów gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Omega w Przywidzu poprzez zakup domków letniskowych oraz ekologicznego ogrzewania (dz. 235/5, 236/6, 236/5, m. Przywidz, obręb Przywidz)" polegającego na wymianie 10 domków drewnianych na 5 murowanych z mozliwością całorocznej ich eksploatacji.

Decyzja

Załącznik nr 1 do decyzji - karta informacyjna przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 do decyzji - charakterystyka przedsięwzięcia

 

 


Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein