Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweKompetencje Wójta Gminy


Informację udostępniono: 25.07.2006 11:20
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2006 11:34


1. Do zadań Wójta należy w szczególności:

- przygotowanie projektów uchwała Rady Gminy,

- określenie sposobu wykonania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- przygotowanie projektu budżetu Gminy,

- wykonanie budżetu Gminy,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,


2. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy.


3. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie Zarządu imieniem składa jednoosobowo Wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.


4. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

- emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

- dokonywanie wydatków budżetowych,

- zgłoszenie propozycji zmian w budżecie Gminy,

- dysponowanie rezerwami budżetu Gminy.


5. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników. Sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy w Urzędzie i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.Wprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak