Gmina Przywidz
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Ogłoszenia UG Przywidz


OGŁOSZENIA


Informację udostępniono: 04.01.2012 11:56
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016 21:05


 
Przywidz, dn 12.11.2014r. 1

OGŁOSZENIE

 


Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.


 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 12.11.2014r. do dnia 26.11.2014r.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2014r. r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: fundusze_soleckie@przywidz.pl, tradycyjnej: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Grażyna Kłęk, Sekretarz Gminy


 

 

Projekt uchwały

 

Projekt Programu Współpracy

Zarządzenie 78/2014 z dnia: 2014.10.23

 

 


 

 
 
Przywidz, dn 30.04.2014r.

                                                                       SPRAWOZDANIE
 
 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
 
 

Przywidz, dn 28.04.2014r.

OGŁOSZENIE

 


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (RO.Z.524.2014)

ogłoszenie

 

 


 

 

Przywidz, dn 18.04.2014r.

OGŁOSZENIE

 


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (RO.Z.524.2014)

ogłoszenie

 

 


 

 

Przywidz, dn 8.01.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że: na okres 21 dni (tj. od dnia 8 styczeń do 29 styczeń 2014 r.) udostępniony zostaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2014 r.

ogłoszenie

projekt uchwały

uzasadnienie

 


 

Przywidz, dn 23.10.2013r. 1

OGŁOSZENIE

 


Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na 2014 rok.


 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24.11.2013r. do dnia 7.11.2013r.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2013r. r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: turystyka@przywidz.pl, tradycyjnej: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Grażyna Kłęk, Sekretarz Gminy


 

 

Projekt uchwały i Projekt Programu Współpracy

Zarządzenie 48/2013 z dnia: 2013.10.23

Uchwała XX/131/2012 z dnia: 2012.09.26

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 02.01.2013r.

 

KOMUNIKAT

 

Od roku 2013 wszelkie ogłoszenia z poniższego działu dostępne są na stronie Urzędu Gminy Przywidz pod adresem: 

http://www.przywidz.pl/ogloszenia 


 

Przywidz, dn 31.12.2012r.

 

KOMUNIKAT

 

Prace nad nowym systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Wierzyca. W sobotę 29 grudnia ponownie zebrało się Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, aby dokończyć przerwane obrady z dnia 7 grudnia 2012r.
Komunikat

 

 

 


 

 

 
Przywidz, dn 20.12.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonywanie usługi odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów Publicznych gminy Przywidz w 2013 r.
Zapytanie ofertowe
 

 
 
Przywidz, dn 19.12.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2013 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.
Zapytanie ofertowe
 

 
 
Przywidz, dn 19.12.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2013 roku usług polegających na odbiór, transport i przekazywania do unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.
Zapytanie ofertowe
 
 

 
 
 
Przywidz, dn 18.12.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynaimu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach Publicznych na terenie gminy Przywidz w 2013 r.
 

 
 
 
Przywidz, dn 17.12.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2013 roku usług polegających na poborze prób wykonywanie analiz:

1) Ścieków oczyszczonych pobieranych z terenu oczyszczalni gminnej w Przywidzu w zakresie wskaźników:
- BZT5
- ChZTcr
- Zawiesina ogólna
Z częstotliwością 2 razy / rok;

2) 2) Osadu ściekowego pobieranego z miejsca wskazanego przez pracownika gminnej oczyszczalni w zakresie wskaźników wymienionych w §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. z 2010r. Nr 137 poz. 924) z częstotliwością 2 razy / rok.
 
 
 

 
 
Przywidz, dn 28.11.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2013 rok.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 28.11.2012r. do dnia 12.12.2012r. Uwagi
i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2012r. r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@przywidz.pl, tradycyjnej: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz lub bezposrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Grażyna Kłęk, Sekretarz Gminy.
 

Projekt uchwały i Projekt Programu Współpracy

Zarządzenie 82/2012 z dnia: 2012.11.26

Uchwała XX/131/2012 z dnia: 2012.09.26

 

 


 

 

Przywidz, dn 20.11.2012r.

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 80/2012r. Wójta Gminy Przywidz z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Suchej Hucie zwołuję wiejskie zebranie wyborcze w celu odwołania sołtysa i wyboru nowego sołtysa sołectwa Sucha Huta. Zebranie odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Suchej Hucie.

Zawiadomienie
 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 19.10.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „DOSTAWA GRUZU KRUSZONEGO WRAZ Z TRANSPORTEM DLA GMINY PRZYWIDZ W ILOSCI D0 750 TON"

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

 

 

Przywidz, dn 17.10.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Świadczenie usług weterynaryjnych , w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na okres jednego roku.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.09.2012r.

ROZPORZĄDZENIE

 

Rozporządzenie nr 4/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim z dnia 1l października 2012r. w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt zgnilca - amerykańskiego pszczół

Rozporządzenie

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawę i montaż pompy zatapialnej do ścieków.
Parametry pompy:

  •  DN 80
  •  swobodny przelot min 65 mm
  •  wirnik otwarty (Vortex)
  •  punkt pracy h=25m, Q=50m3/h
  •  masa - nie większa niż 130 kg

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 10.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:
a) „Remont kapitalny zasiedlonego budynku mieszkainego w Miłowie 10"
b) „Remont trzech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem części wspólnych budynku do wysokości 995/1000 udziału budynku w Trzepowie przy ul. Mestwina 4"

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

  

Przywidz, dn 10.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 8 szt. tablic (gablot) informacyjnych zewnętrznych, o wymiarach 100cm x 70cm wraz z elementami do ich umocowania w gruncie.
Zakres zamówienia:
- tablice pionowe, wolnostojące, jednostronne, zamykane na klucz
- szyby przezroczyste bezpieczne
- w górnej części gablot- logo Gminy Przywidz oraz napis „SOŁECTWO........."

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 23.08.2012r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 23.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działkę:

Ogłoszenie

 


 

 

Przywidz, dn 31.07.2012r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przywidz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Przywidz w roku 2012 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: aktywizacja dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej poprzez upowszechnianie uprawiania piłki siatkowej.

Symbol zarządzenia: 45/2012 z dnia: 2012.07.31

Regulamin-Załącznik

 


 

Przywidz, dn 25.07.2012r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 25.07.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

Ogłoszenie

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 24.07.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 24.07.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 18.06.2012r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 18.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

Ogłoszenie

 

 

 

 

 

Przywidz, dn 13.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2012r. o cenę licencji grupowej dla 27 stanowisk pakietu Microsoft Office 2010 w wersji Standard lub Professional + dla systemu operacyjnego Microsoft Windows w programie Government wpłynęło 20 ofert, spośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:
AUDITORIA Marcin Wojna na kwotę brutto: 31 337,95 zł
(27 licencji Office 2010 OLP NL Gov)

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 12.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Przywidz, Borowina, Sucha Huta i Marszewska Góra"

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

Przywidz, dn 08.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń tego programu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

 


 

 

 

 Przywidz, dn 04.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę 2 szt. siłowni zewnętrznych do miejscowości Sucha Huta i Pomlewo. Parametry:
- wykonanie: stal nierdzewna,
- urządzenie minimum dwu stanowiskowe np. biegacz, twister, orbitrek,
- urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2009 oraz PN-EN 957-1 22006, co należy potwierdzić certyfikatami Iub świadectwami zgodności.

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 


 

 

 

 

Przywidz, dn 01.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz składa zapytanie ofertowe na zakup licencji grupowych dla 27 stanowisk pakietu Microsoft Office 2010 w wersji Standard lub Professional + dla systemu Microsoft Windows w programie Govermnent.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 28.05.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie usługi poboru prób i wykonania analizy wody na kąpielisku gminnym w Przywidzu.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 21.05.2012r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie. Przewidywany termin zatrudnienia: 01 czerwca - 30 czerwca 2012r. (istnieje możliwość przedłużenia umowy)

Szczegóły ogłoszenia

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 21.05.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie kompletu dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych.

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 19.05.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie kompletu dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych.

Ogłoszenie

 

 


 

 

Przywidz, dn 16.05.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów
prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: „utworzenie szkolnego placu zabaw” przy szkole podstawowej w Pomlewie w ramach programu MEN Radosna Szkoła.

Zapytanie ofertowe

 

  


 

 

 

Przywidz, dn 10.04.2012r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przywidz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 zadań publicznych Gminy Przywidz na zasadzie wsparcia finansowego.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.04.2012r.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2011.

Sprawozdanie

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.04.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie łapaczy, schodów zewnętrznych oraz furtki na boisku w Borowinie przy ul. Sportowej działka nr 208/5.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 26.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, iż w o odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2012r. o cenę usługi polegającej na sporządzeniu Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) wpłynęły trzy ważne oferty, spośród których wybrano ofertę:

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 13.04.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) dla Gminy Przywidz.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 10.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że: na okres 21 dni (tj. od dnia 10 kwietnia do 2 maja 2012 r.) udostępniony zostaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2012 r.

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 19.03.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem basenu wraz z ratownikiem i instruktorem nauki pływania dla grupy około 40 osób (wiek 7 - 15 lat) 1 raz w tygodniu, termin kwieceiń - listopad br., planowany dzień sobota godz. od 10 do 12. Przewidywane są dwie grupy uczestników, każda po 40 osób, zajęcia 1h zegarowa.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

Przywidz, dn 07.03.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJANEGO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu, ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz, do zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego ośrodka została wybrana p.Sylwia Marta Gurbisz.

Informacja o naborze

 

 

 


 

 

Przywidz, dn 07.03.2012r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: pracownika socjalnego ośrodka, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lista

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 07.03.2012r.

 

 

  INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przywidz w obszarach:
a) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, akcji informacyjnych oraz prowadzenie poradnictwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej aktywizację dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej poprzez upowszechnianie uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych
e) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizację imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów 

 

Ogłoszenie
 

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 20.02.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągowa w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Rysunek 1

Rysunek 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

  

 


 

 

Przywidz, dn 20.02.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Rozbudowa wodociągu w Piekle Dolnym do działek nr 256/1-256/20 o długości 450 mb".

Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 16.02.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony ba okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmującego działki w miejscowościach Sucha Huta i Piekło Dolne.

Ogłoszenie

 

 

 

 

 

Przywidz, dn 06.02.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonywanie usługi wycinki drzew i związanych z tym prac uprzątających na terenach gminnych w 2012 r.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

Przywidz, dn 02.002.2012r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze 1 etat na umowę na zastępstwo od 01.03.2012r.

Wymagania i zakres wykonywanych zadań

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 26.01.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, iż w związku z zapytaniami ofertowymi z dnia 18.01.2012r. o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra i Przywidz wpłynęły oferty, spośród których wybrano najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 19.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kruszyw naturalnych wraz z transportem we wskazane miejsca na terenie gm. Przywidz.

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Przywidz, dn 19.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportu ciężarowego na terenie gm. Przywidz.

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 17.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr IX/50/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 17.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz zgodnie z uchwałą rady Gminy Przywidz Nr IX/49/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Przywidz, dn 17.01.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, iż w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi, polegającej na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo

wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym firmy:

 

DECADA PRacownia Projektowa Jędrzej Myszka

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 17.01.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt gminy Przywidz informuje, iż w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu raportów-operatorów szacunkowych wartości nieruchomości w 2012r. w celu ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym Firmy:

 

ZARZĄDZANIE I WYCENA NIERUCHOMOŚCI MARIA SŁOWIK (nr. upr. 4120)

 

Ogłoszenie

 


 

 

 

 

Przywidz, dn 11.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Przywidz w roku 2012.

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 09.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 0,2 m z rur PCV o dł. 5399,10 m
  • studni żelbetowych Dn 1200 w ilości 434 szt.
  • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 0,16 m z rur PCV o dł. 825,40 m
  • przepompowni ścieków w ilości 11 szt.
  • kanalizacji tłocznej 0,16 m o dł. 3552,00 m

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 04.01.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, że w yniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. inwestycji został wybrany Pan Tomasz Herbasz.

 

Uzasadnienie

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 04.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

1) dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra zgodnie z uchwałą rady Gminy Przywidz Nr IX/50/2011 z dnia 25 sierpnia 2011.

2) dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz zgodnie z uchwałą rady Gminy Przywidz Nr IX/49/2011 z dnia 25 sierpnia 2011.

 

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie z dnia 17.01.2012r.

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 03.01.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wyceny wartości nieruchomości w 2012r. na terenie Gminy Przywidz.

 

Zapytanie ofertowe

 


 

 


 


Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein


1 | 2