Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweMenu przedmiotowe


Uchwała szczegóły


Informację udostępniono: 2012.09.28 16:12:30


Uchwała numer:  XX/131/2012 z dnia:  2012.09.26


w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dodatkowe pliki:Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein
tel.:

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein


Liczba odsłon: 812895