Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXXV


Informację udostępniono: 03.07.2006 15:39
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2006 15:39


Numer sesji: XXXV/2006

Data: 16.06.2006

Godzina: 10:00

Miejsce: Remiza strażacka OSP w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad,
b)przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1)nadania statutu sołectwa Marszewska Kolonia.
2)oddania w najem budynku po byłej Szkole Podstawowej Marszewo, położonej na działkach nr 163 i 266, w drodze bezprzetargowej.
3)sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Trzepowie, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
4)rozwiązania umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku oraz odpłatnego nabycia budynku po byłej zlewni mleka położonego we wsi Klonowo Górne, obręb Michalin na rzecz Gminy Przywidz.
5)udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia umowy z Samorządem Powiatu Gdańskiego.
6)wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
7)ustalenia zasad udziału mieszkańców Gminy Przywidz w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Przywidz.
8)zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.
9)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Trzepowo: wieś Trzepowo.
10)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Stara Huta: wieś Stara Huta i wieś Czarna Huta.
11)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Kierzkowo: wieś Kierzkowo z przysiółkiem Bliziny.
12)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Michalin: wieś Klonowo Dolne, wieś Klonowo Górne, wieś Michalin.
13)nadania nazw ulic  w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Marszewska Góra: wieś Marszewska Góra, wieś Marszewo, wieś Ząbrsko Górne, kolonia Marszewska Kolonia.
14)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnym Piekło Górne: wieś Piekło Dolne.
15)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś Przywidzka, wieś: Nowa Wieś Przywidzka z przysiółkiem Majdany, wieś Roztoka.
16)nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Huta Dolna: wieś Huta Dolna, wieś Huta Górna.
5.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy.
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXXV/295/2006 W sprawie nadania statutu sołectwa Marszewska Kolonia treść
Załącznik nr 1 Statut sołectwa Marszewska Kolonia treść
XXXV/296/2006 W sprawie oddania w najem budynku po byłej Szkole Podstawowej Marszewo, położonej na działkach nr 163 i 266, w drodze bezprzetargowej treść
XXXV/297/2006 W sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Trzepowie, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości treść
XXXV/298/2006 W sprawie rozwiązania umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej "Maćkowy" w Gdańsku oraz odpłatnego nabycia budynku po byłej zlewni mleka położonego we wsi Klonowo Górne, obręb Michalin na rzecz Gminy Przywidz treść
XXXV/299/2006 W sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej treść
XXXV/300/2006 W sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców Gminy Przywidz w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Przywidz treść
XXXV/301/2006 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 3 Dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok treść
Załącznik nr 4 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Pprzywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 5 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2006 rok treść
XXXV/303/2006 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Kierzkowo wieś Kierzkowo z przysiółkiem Bliziny treść
XXXV/304/2006 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Michalin wieś Klonowo Dolne, wieś Klonowo Górne, wieś Michalin treść
XXXV/305/2006 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Marszewska Góra wieś Marszewska Góra, wieś Marszewo, wieś Ząbrsko Górne, kolonia Marszewska Kolonia treść
XXXV/306/2006 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Piekło Górne wieś Piekło Dolne treść
XXXV/307/2006 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś Przywidzka wieś Nowa Wieś Przywidzka z przysiółkiem Majdany, wieś Roztoka treść
XXXV/308/2006 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach należących do obrębu ewidencyjnego Huta Dolna wieś Huta Dolna wieś Huta Górna treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak