Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXX


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:05
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2006 10:27


Numer sesji: XXX/2006

Data: 22.12.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad.
b) przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje radnych, wolne wnioski
4.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
5.Budżet Gminy Przywidz na 2006 rok - referuje Skarbnik Gminy - Pani Maria Piotrowiak.
a) opinie stałych komisji Rady Gminy - referują przewodniczący komisji
b) stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji
c) dyskusja nad wniesionymi poprawkami, ich przegłosowanie
d) głosowanie nad uchwałą budżetową
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXX/268/2005 W sprawie budżetu Gminy na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 3 Dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 rok treść
Załącznik nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 rok treść
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 treść
Załącznik nr 6 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2006 rok treść
Załącznik nr 7  
Załącznik nr 8 Dotacje na 2006 rok treść
Załącznik nr 9 Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych na rok 2006 treść
Załącznik nr 10 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 11 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008 Gminy Przywidz treść
XXX/269/2005 W sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/263/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 listopada 2005 r. treść
XXX/270/2005 W sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków treść
Załącznik nr 1 Regulamin treść
XXX/271/2005 W sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/259/2005 treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak