Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXI


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:38
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:38


Numer sesji: XXI/2005

Data: 17.03.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad,
b) przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje radnych,
- wolne wnioski.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Pomlewo w gm. Przywidz.
2) przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz.
3) uchwalenia Regulaminu porządkowego Boiska Gminnego w Przywidzu.
4) ustalenia nalezności z tytułu zwrotu kosztów podróży słuzbowych radnych Gminy Przywidz.
5) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przywidz.
6) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.
7) zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla miejscowości Pomlewo"
8) zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla miejscowości Przywidz"
9) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
5.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy.
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXI/213/2005 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Pomlewo gm. Przywidz treść
XXI/214/2005 W sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz" treść
Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz treść
XXI/215/2005 W sprawie uchwalenia "Regulaminu porządkowego Boiska Gminnego w Przywidzu" treść
Załącznik nr 1 Regulamin porządkowy Boiska Gminnego w Przywidzu treść
XXI/216/2005 W sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Przywidz treść
XXI/217/2005 W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu treść
Załącznik nr 1 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu treść
XXI/218/2005 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok treść
Załącznik nr 3 Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007 Gminy Przywidz treść
XXI/219/2005 W sprawie nadania imienia Gimnazjum w Przywidzu treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak