Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Urząd 
 
Struktura Urzędu


Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Przywidz


Informację udostępniono: 12.07.2006 14:29
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013 01:51


REFERAT STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR TELEFONU E-MAIL NR POKOJU
WÓJT

Wójt

Gminy Przywidz

Marek Zimakowski 682-51-46 zimakowski.wojt@przywidz.pl
2.4
REFERAT ORGANIZACYJNY Sekretarz Gminy Grażyna Kłęk 682-59-86 sekretarz@przywidz.pl
2.6
SEKRETARIAT
682-51-46
fax. 682-52-25
sekretariat@przywidz.pl
2.5
RADA GMINY
Insp. ds. obsługi Rady Gminy i kadr Gabriela Pożoga 682-59-87 biuro_rady@przywidz.pl
2.2

- Podinsp. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

- Promocja

Monika Reclaf 682-51-71 fundusze@przywidz.pl

0.1

Inspektor ds. zamówień publicznych Katarzyna Elwart 682-59-90 zamowienia_publiczne@przywidz.pl

3.2

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kier. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste Elżbieta Pellowska 682-59-82 usc@przywidz.pl
1.1
REFERAT FINANSOWY Skarbnik Gminy Barbara Borowska 682-59-89 skarbnik@przywidz.pl
1.4

- windykacja podatków i opłat lokalnych,

-ewidencja działalności gosp.

Krystyna Lewicka 682-59-83 ksiegowosc@prywidz.pl
1.2
Podinsp. ds. windykacji opłat lokalnych Anna Koniecka 682-59-83
Insp. ds. podatków lokalnych Anna Pożoga 682-59-83 -
Insp. ds. płac Ewa Szczypiorowska 682-59-84
1.3
Insp. ds. księgowości budżetowej Cecylia Cierocka 682-59-84 -
Insp. ds. płac Marcjanna Talaśka 682-59-84 -
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ Kierownik Referatu Jerzy Jusiak 682-59-93 gospodarka_wodna@przywidz.pl
3.5
Podinspektor ds. dróg Dariusz Czaiński  682-59-90 drogi@przywidz.pl
3.2
Podinspektor ds. ochrony środowiska Joanna Skierka 682-59-90 ochrona_srodowiska@przywidz.pl
3.2
REFERAT ROLNICTWA,GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Geodeta Ewa Witkowska 682-59-91 -
3.3
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, melioracji i rolnictwa Iwetta Kruczkowska 682-50-69 nieruchomosci@przywidz.pl
3.1
Inspektor ds. planowania przestrzennego  Katarzyna Miazga, Marlena Jeżewska-Korzeń 682-51-46  planowanie@przywidz.pl

3.3

Urbanista

Joanna Spychalska, Mateusz Sieńko

Dorota Adamska

682-59-94  

3.6

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE p.o. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Krzysztof Chrostek 682-59-90 obrona_cywilna@przywidz.pl
3.4
POMOC SPOŁECZNA Kierownik GOPS Teresa Baski 682-51-32 gops@przywidz.pl
GOK
Pracownik socjalny Alicja Wrzuś-Glass 682-51-32
Pracownik socjalny Teresa Dachnowicz 682-51-32
Pracownik socjalny Jolanta Pozden 682-51-32


Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak