Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXXVII


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:33
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2006 13:37


Numer sesji: XXXVII/2006

Data: 13.07.2006

Godzina: 10:00

Miejsce: Remiza strażacka OSP w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. zatwierdzenie porządku obrad.

  2. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

 2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.

 5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

 6. Wnioski i oświadczenia radnych.

 7. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXXVII/315/2006 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Wydatki budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 2 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2006 rok treść
Załącznik nr 3 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 r treść
Załącznik nr 4 Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych na rok 2006 treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak