Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXXI


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:05
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:05


Numer sesji: XXXI/2006

Data: 21.02.2006

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad,
b) przyjęcie protokółu projektów ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Ślubowanie radnej.
3. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Wybór kandydata na stanowisko dyrektora GZOZ  w Przywidzu.
a) przedstawienie kandydatów na stanowisko dyrektora GZOZ,
b) głosowanie
c) podjęcie uchwały
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XIX/158/2004 R.G. Przywidz z dnia 22.12.2004r w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych, zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących stałych komisji Rady oraz sołtysów.
b) rezygnacji ze współdziałania Gminy Przywidz z innymi gminami wiejskimi powiatu gdańskiego podczas realizacji projektu finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( 2004-2006) w zakresie działania  "Pilotażowy Program Leader +" pod nazwą: "Siedem stron świata – jeden Lokalny, Ekspansywny, Ambitny, Dynamiczny, Ekonomiczny, Rozwojowy cel".
c) ustalenia uprawnień dla Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przywidz.
d) przystąpienia Gminy Przywidz do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.
e) w sprawie sprzedaży gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym, położonych w Jodłownie.
f) zamiany nieruchomości położonych w Jodłownie i w Przywidzu
g) oddania w najem nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, w drodze bezprzetargowej
h) określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru.
i) uchwalenia "Regulaminu placu zabaw"
j) zmiany uchwały Nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu
k) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.
8. Plan pracy  Rady Gminy i komisji Rady na I półrocze 2006
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXXI/272/2006 W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu treść
XXXI/273/2006 W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/158/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2004 r. treść
XXXI/274/2006 W sprawie rezygnacji ze współdziałania Gminy Przywidz z innymi gminami wiejskimi powiatu gdańskiego podczas realizacji projektu finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" pod nazwą: "Siedem stron świata – jeden Lokalny, Ekspansywny, Ambitny, Dynamiczny, Ekonomiczny, Rozwojowy cel" treść
XXXI/275/2006 W sprawie ustalenia uprawnień dla Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przywidz treść
XXXI/276/2006 W sprawie przystąpienia Gminy Przywidz do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich treść
XXXI/277/2006 W sprawie sprzedaży gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym, położonych w Jodłownie treść
XXXI/278/2006 W sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jodłownie i w Przywidzu treść
XXXI/279/2006 W sprawie uchwalenia "Regulaminu placu zabaw" treść
Załącznik nr 1 Regulamin placu zabaw treść
XXXI/280/2006 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Wydatki budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 2 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006r. treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak