Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXIII


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:37
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:37


Numer sesji: XXIII/2005

Data: 27.04.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad,
b)przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych
- wolne wnioski.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przywidz.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2004 rok - referuje Wójt Gminy.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2004 – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
8. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Wójta Gminy - przedstawia Przewodniczący Rady Gminy.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2004 rok.
11. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXIII/222/2005 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przywidz treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak