Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XV


Informację udostępniono: 31.07.2006 14:58
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2006 11:03


Numer sesji: XV/2004

Data: 22.06.2004

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Porządzek obrad - treść

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ zatwierdzenie porządku obrad,
b/ przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych,
- wolne wnioski.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.
b/w sprawie zmian w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.
c/ w sprawie powołania dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.
d/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2003 rok.
e/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2003 rok.
f/ w sprawie nadania statutów sołectwom.
g/ w sprawie akceptacji Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Pomlewo.
h/ w sprawie przystąpienia do realizacji Pomorskiego programu Odnowy Wsi dla sołectwa Pomlewo.
i/ w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Gminy Przywidz z dnia 08 sierpnia 2003r. w sprawie akceptacji Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Przywidz.
j/ w sprawie przystąpienia do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Przywidz.
k/ w sprawie zmiany budżetu gminy Przywidz na rok 2004.
l/ w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przywidz. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XV/110/2004 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2003 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu

treść

XV/111/2004 Zmiany w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu

treść

XV/112/2004 Powołanie dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu

treść

XV/113/2004 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2003 rok

treść

XV/114/2004 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2003 r.

treść

XV/115/2004 Nadanie statutów sołectwom

treść

Załącznik nr 1 Statut Sołectwa Borowina

treść

Załącznik nr 2 Statut Sołectwa Częstocin

treść

Załącznik nr 3 Statut Sołectwa Huta Dolna

treść

Załącznik nr 4 Statut Sołectwa Jodłowno

treść

Załącznik nr 5 Statut Sołectwa Kierzkowo

treść

Załącznik nr 6 Statut Sołectwa Kozia Góra

treść

Załącznik nr 7 Statut Sołectwa Marszewo

treść

Załącznik nr 8 Statut Sołectwa Michalin

treść

Załącznik nr 9 Statut Sołectwa Miłowo

treść

Załącznik nr 10 Statut Sołectwa Nowa Wieś Przywidzka

treść

Załącznik nr 11 Statut Sołectwa Olszanka

treść

Załącznik nr 12 Statut Sołectwa Piekło Górne

treść

Załącznik nr 13 Statut Sołectwa Pomlewo

treść

Załącznik nr 14 Statut Sołectwa Przywidz

treść

Załącznik nr 15 Statut Sołectwa Stara Huta

treść

Załącznik nr 16 Statut Sołectwa Sucha Huta

treść

Załącznik nr 17 Statut Sołectwa Trzepowo

treść

XV/116/2004 W sprawie akceptacji Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Pomlewo

treść

XV/117/2004 W sprawie przystąpienia do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Pomlewo

treść

XV/118/2004 Zmiana uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Gminy Przywidz z dnia 08 sierpnia 2003r.w sprawie akceptacji Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Przywidz

treść

XV/119/2004 Przystąpienie do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi dla sołectwa Przywidz

treść

XV/120/2004 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2004 rok

treść

XV/121/2004 W sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przywidz

treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak