Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweWybory samorządowe 2014


Informację udostępniono: 02.09.2014 14:12
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016 21:09


Państwowa Komisja Wyborcza (Link)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Gdańskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz - miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie okręgów wyborczych

Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Przywidz.

Komunikat w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Przywidzu

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przywidz i kandydatów na Wójta

Uchwała Komisji Wyborczej Przywidz w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Komisji Wyborczej Przywidz w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Stan zarejestrowanych list kandydatów na radnych, Gminna Komisja Wyborcza w Przywidzu

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przywidzu z dnia 21 października 2014

Uchwała w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Przywidz w wyborach zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014

Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przywidzu o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Przywidz na dzień 16 listopada 2104

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przywidzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Przywidz na dzień 16 listopada 2014

Informacja o składzie OKW

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przywidz

Protokół z Wyborów do Rady Gminy

 Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein