Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweReferendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Przywidz


Informację udostępniono: 02.10.2009 13:50
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2009 13:50


WYNIKI REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY PRZYWIDZ

 

 
 
 

 

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 20 wrzesnia 2009 roku.

Głosowanie przeprowadzono w 3 obwodach głosowania.

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich tj. 3 obwodowych komisji do spraw referendum, Komisja ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

 

 

 

 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 4108

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - 1678

Liczba kart nieważnych - 0

Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu) - 1678

Liczba głosów nieważnych - 1634

Liczba głosów pozytywnych "TAK" - 1518

Liczba głosów negatywnych "NIE" - 116

 

 
 

 

Komisja ustaliła, co nastepuje:

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 4108

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 1678

Frekwencja wyniosła 40,85 %

Liczba głosów ważnych wyniosła 1634

 

 
 

 

W wyborze w dniu 26.11.2006 odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 2404,

zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 1443

Liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych "TAK") wyniosła 1518.

 

 
 

 

Komisja w związku z powyższym stwierdziła, że:

a) referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,

b) Wójt Gminy Przywidz został odwołany, gdyz za odwołaniem oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosówWprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein