Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweReferendum Gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Przywidz


Informację udostępniono: 02.10.2009 13:27
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2009 13:27


WYNIKI REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY PRZYWIDZ

 

 
 

 

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 20 września 2009 roku.

 

 

 

Głosowanie przeprowadzono w 3 obwodach głosowania.

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich tj. 3 obwodowych komisji do spraw referendum, Komisja ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

 

 

 

Liczba uprawnionych do głosowania - 4108

Liczba osób którym wydano karty do głosowania - 1678

 

 

 

Liczba kart nieważnych - 1

Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu) - 1675

Liczba głosów nieważnych - 56

Liczba głosów ważnych - 1619

Liczba głosów pozytywnych "TAK" - 1509

Liczba głosów negatywnych "NIE" - 110

 

Frekwencja wyniosła 40,77 %

 

W wyborze w dniu 12.11.2006r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła - 2291

zatem 3/5 liczby biorących w wyborze odwoływanego organu wynosi 1373.

Liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych "TAK" wyniosła 1509.

 

 

Komisja stwierdziła, że:

a) Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,

b) Rada Gminy Przywidz zastała odwołana, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów

  

 

 

 


Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein