Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweProgram ochrony środowiska


Informację udostępniono: 31.08.2007 00:05
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2012 15:59


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 - pobierz

Prognoza Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz 2012-2015 - pobierz

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska - pobierz

 

 


 

 

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Przywidz na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011

 

Część 1. Raport o stanie środowiska - pobierz

Część 2. Program ochrony środowiska - pobierz

Część 3. Plan gospodarki odpadami - pobierz

Część 4. Analiza oddziaływania na środowisko projektu "Plan gospodarki odpadami dla gminy Przywidz na
lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011" - pobierz

 

Uchwała nr XVII/134/2004 Rady Gmine Przywidz z dnia 19 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Przywidz na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2008-2011 - pobierz

 

 

 


 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 - 2032”Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak