Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweKoncepcja modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Przywidz


Informację udostępniono: 28.08.2007 10:33
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2007 10:34


Gospodarka wodna jest podstawowym elementem funkcjonowania gminy jako samodzielnej jednostki terytorialnej. Zbiorcze zaopatrzenie w wodę stanowi podstawę egzystencjalną mieszkańców, a jej dostępność oraz jakość przyczynia się w znacznym stopniu do atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu rozwoju gospodarczego regionu.

 

Rozbudowa, modernizacja, poprawa jakości systemu wodociągowego to główne zadania jakie stają przed administracją samorządową. Wieloletnie plany inwestycyjne oraz strategia rozwoju regionalnego stworzyły konieczność opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę Gminy Przywidz. Wytyczone kierunki modernizacji oraz rozbudowy zmierzają do optymalizacji pracy systemu, obniżenia kosztów jego eksploatacji, zapewniając także pokrycie perspektywiczne zwiększonego zapotrzebowania wody. Obecnie teren gminy zaopatrywany jest w wodę z 12 ujęć wiejskich i sieć wodociągową będącą punktem wyjściowym do opracowania. Większość z nich z uwagi na rok wykonania oraz stan techniczny wymagać będzie prac remontowych. Z przyłączy do sieci wodociągowej korzysta ok. 95% mieszkańców gminy.

 

Opracowana koncepcja przedstawia trzy warianty zaopatrzenia w wodę terenu gminy
Przywidz. Każda z propozycji przewiduje :
- pokrycie zapotrzebowania wody,
- wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizację i budowę nowych
rurociągów,
- wymianę urządzeń uzdatniających i magazynujących wodę,
- wymianę aparatury pomiarowo – kontrolnej,
- wykonanie rekonstrukcji istniejących studni oraz otworów zastępczych,
- wymianę obudów studni i budowę nowych,
- prace konserwatorskie w zakresie niezbędnym do wykonania,
- szacunkowy kosztorys prac inwestycyjnych.

 

Pobierz kocepcjęWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak