Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXXVIII


Informację udostępniono: 13.09.2006 13:35
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2006 18:31


Numer sesji: XXXVIII/2006

Data: 01.09.2006

Godzina: 10:00

Miejsce: Remiza strażacka OSP w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

 

1. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad,
b) przyjęcie protokołu projektów ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy projektów wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie  uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Miastu Gdańsk,
b) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Przywidz, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania upoważnionego do tego organu,
c) zaciągania kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na 2006 rok,
d) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przywidz za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego podsektora samorządowego,
e)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
f) udzielenia pomocy rzeczowej oraz zawarcia umowy z Samorządem Powiatu Gdańskiego.
g) zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2006.
h) zmiany uchwały Nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXXVIII/316/2006 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gdańsk treść
XXXVIII/317/2006 W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  należności pieniężnych przypadających Gminie Przywidz, do których nie stosuje się przepisów Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania upoważnionego do tego organu treść
XXXVIII/318/2006 W sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych    planowanych na 2006r. treść
XXXVIII/319/2006 W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przywidz za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego podsektora samorządowego treść
XXXVIII/320/2006 W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku treść
XXXVIII/321/2006 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz na 2006 r. treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz na 2006 r. treść
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2006 r. treść
Załącznik nr 4 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 r. treść
XXXVIII/322/2006 W sprawie zmiany  uchwały nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak