Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXXIV


Informację udostępniono: 18.07.2006 15:56
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 15:56


Numer sesji: XXXIV/2006

Data: 22.05.2006

Godzina: 16:00

Miejsce: Remiza strażacka OSP w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad.
b)przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok.
b)wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie okręgów wyborczych.
5.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy.
6.Wnioski i oświadczenia radnych
7.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXXIV/292/2006 W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie okręgów wyborczych treść
XXXIV/293/2006 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2006 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2006 rok treść
Załącznik nr 3 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych z Wieloletniego Programu Inwestycyjego do wykonania w 2006 roku treść
Załącznik nr 5 Dotacje na 2006 rok treść
XXXIV/294/2006 W sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak