Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXVII


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:37
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:37


Numer sesji: XXVII/2005

Data: 11.10.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad.
b)przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje radnych,
- wolne wnioski.
4.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
6.a)uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Przywidz o przystąpieniu do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Gminy Przywidz.
b)zmiany w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu c)zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok
d)ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz
e)wygaśnięcia mandatu radnego.
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXVII/240/2005 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok treść
Załącznik nr 3 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na rok 2005 treść
Załącznik nr 4 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2007 Gminy Przywidz treść
XXVII/241/2005 W sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Przywidz o przystąpieniu do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gm. Przywidz treść
XXVII/242/2005 W sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Przywidz o przystąpieniu do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gm. Przywidz treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak