Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXVI


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:37
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:37


Numer sesji: XXVI/2005

Data: 06.09.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad.
b)przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych,
- wolne wnioski.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) nabycia przez gminę Przywidz nieruchomości położonej w Koziej Górze, oznaczonej nr 64/6
b) zmiany w uchwale nr 68/XI/99 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie nadania Statutu GZOZ w Przywidzu.
c) powołania Sekretarza Gminy.
d) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przywidz.
e) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
f) umowy o współpracy partnerskiej z gminą Aksy.
g) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na 2005 rok.
h) uchylenia uchwały Nr XXIV/224 z dnia 31 maja 2005r.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXVI/234/2005 W sprawie nabycia przez gminę Przywidz nieruchomości położonej w Koziej Górze, oznaczonej nr 64/6 treść
XXVI/235/2005 W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przywidz treść
XXVI/236/2005 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok (zmiany w obrębie działu 600, 750, 851, 852, 926) treść
Załącznik nr 3 Dochody i dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok treść
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2005 rok treść
Załącznik nr 5 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na rok 2005 treść
Załącznik nr 6 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2007 Gminy Przywidz treść
XXVI/237/2005 W sprawie umowy o współpracy partnerskiej z rejonem Aksy treść
XXVI/238/2005 W sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na 2005r. treść
XXVI/239/2005 W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/224/2005 z dnia 31 maja 2005r. treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak