Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXV


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:37
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:37


Numer sesji: XXV/2005

Data: 05.07.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad.
b)przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2. Uroczyste wręczenie złotych medali "za zasługi dla obronności kraju".
3.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
4.Interpelacje radnych
- wolne wnioski.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)wyodrębnienia z sołectwa Marszewo, sołectwa Marszewska Kolonia.
b)ustalenia uprawnień dla Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przywidz.
c)zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
7.Wnioski i oświadczenia radnych
8.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXV/232/2005 W sprawie wyodrębnienia z sołectwa Marszewo, sołectwa Marszewska Kolonia treść
XXV/233/2005 W sprawie zmiany "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz". treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak