Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXIV


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:37
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:37


Numer sesji: XXIV/2005

Data: 31.05.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad,
b)przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje radnych
- wolne wnioski.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w Statutach Sołectw,
2) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu, Gm. Przywidz.
3) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok,
4) zmiany uchwały Nr XIX/172/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 22.12.2004r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu obrębu wsi Przywidz,
5) uchwalenia "Regulaminu kąpieliska gminnego w Przywidzu"
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu za 2004 rok.
7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2004 rok.
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2004 rok.
6. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXIV/223/2005 W sprawie zmian w statutach sołectw treść
XXIV/224/2005 W sprawie zmian w statucie Gminy Przywidz treść
XXIV/225/2005 W sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa pomorskiego na remont nawierzchni chodnika ul. Gdańska w Przywidzu, gmina Przywidz treść
XXIV/226/2005 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok treść
Załącznik nr 1 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2005 rok treść
Załącznik nr 2 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2005 rok treść
Załącznik nr 3 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na rok 2005 treść
XXIV/227/2005 W sprawie zmiany uchwały nr XIX/172/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2004r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu obrębu wsi Przywidz treść
XXIV/228/2005 W sprawie uchwalenia "Regulaminu kąpieliska gminnego w Przywidzu"
Załącznik nr 1  Regulamin kąpieliska gminnego w Przywidzu
treść
Załącznik nr 1 Regulamin kąpieliska gminnego w Przywidzu treść
XXIV/229/2005 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Przywidzu za 2004 rok treść
XXIV/230/2005 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2004 rok treść
XXIV/231/2005 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej w Przywidzu za 2004 rok treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak