Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XVI


Informację udostępniono: 31.07.2006 15:32
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016 21:21


Numer sesji: XVI/2004

Data: 18.08.2004

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Porządzek obrad - treść

 

Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad,
b)przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie miedzysesyjnym.
3.Interpelacje radnych,
wolne wnioski.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz;
w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przywidz;
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi na 2004r.;
w sprawie nadania nowych nazw ulic w miejscowości Przywidz;
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2004;
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2004.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XVI/122/2004 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz

treść

XVI/123/2004 W sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Przywidz

treść

XVI/124/2004 W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok

treść

XVI/125/2004 W sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2004

treść

XVI/126/2004 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2004 rok

treść

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2004 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2004 rok treść
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na  2004 rok treść
Załącznik nr 4 Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych na rok 2004 treść
Załącznik nr 5 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004-2006 Gminy Przywidz treśćWprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak